Nieuws

Ook Oude IJssel om

Na gemeente Berkelland meldt nu ook Oost-Gelre dat 100% energieneutraal in 2030 onhaalbaar en niet realistisch is voor de Achterhoek. In 2013 is dit vastgelegd in het Akkoord van Groenlo, maar toen was het hele energienet in de Achterhoek nog niet volledig in beeld. Wethouder Porskamp: “Alles kon toen nog, om het plat te zeggen. Nu weten we dat het anders is. De enorme congestie op het stroomnet is slechts één van de redenen dat 2030 volgens ons onhaalbaar is. Ook het maatschappelijk draagvlak en de kosten spelen een rol. Tellen we die zaken bij elkaar op, dan durf ik best te stellen dat het een veel te ambitieus moment is.” Welke gemeente van de RES Achterhoek volgt?

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u het artikel in de Gelderlander lezen.

Berkelland stelt ambitie bij

Als eerste gemeente binnen de RES Achterhoek wil Berkelland de ambities uit de Achterhoekse RES bijstellen. “Anders worden we het afvalputje van Nederland,” aldus de Gemeenteraad. Een motie van D66 om de rem te zetten werd gisteravond bijna raadsbreed (met uitzondering van GroenLinks) gesteund. Door als enige RES-regio in 2030 al 100% energieneutraal te willen zijn (anderen 49%) wordt de Achterhoek het afvalputje voor opwekking van duurzame energie. Berkelland kiest nu voor een eerlijker verdeling over Nederland, zodat projectontwikkelaars en buitenlandse bedrijven de Achterhoek niet vol gaan zetten met windturbines en zonneparken.

Het complete artikel kunt u lezen door op de afbeelding te klikken.

Middenkatern Contact

Via Contact Bronckhorst Zuid van 11 mei 2021 ontvingen de lezers een Tegenwind-middenkatern met uitgebreide informatie over de windturbineplannen in Bronckhorst. Niet alleen wordt hierin aandacht besteed aan de negatieve gevolgen voor natuur, landschap, gezondheid en leefomgeving. Ook is er informatie te vinden over alternatieven – zoals wind op zee – en het geldgedreven proces zoals zich dat nu ontwikkelt. Het katern eindigt met een open brief aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad: neem de burgers serieus in hun bezwaren tegen windturbines!

De complete katern kunt u hier nalezen.

Rad van Bedrog

Dit weekend hebben de inwoners van Keppel, Eldrik, Hummelo en Langerak de flyer Rad van Bedrog in de bus gekregen. Een helder en uitgebreid overzicht van de grootste bezwaren tegen de windturbineplannen, aan de hand van 12 ‘reuzenradbakjes’. Hieronder een overzicht van de bakjes met doorklikmogelijkheid naar de achterliggende informatie.

Het Rad van Bedrog

Mail wethouder Hofman

Deze week hebben we wethouder Hofman – met een kopie naar het College en alle Gemeenteraadsleden – een mail gestuurd waarin we uitleg vragen over de uitslag van de windmolenenquête en de bijstelling van de percentages. Daarnaast vragen wij aandacht voor de door ons opgestelde kaders en randvoorwaarden voor windturbines. En ten slotte bieden wij aan om samen aan tafel te gaan om te zoeken naar alternatieven voor de windturbines. De gemeente Bronckhorst heeft namelijk tot op heden geen onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven om te komen tot energieneutraliteit.
De mail kunt u hier nalezen.

Brieven naar gemeenten en provincie

Op donderdag 8 april jl. heef onze advocaat Peter de Lange opnieuw brieven gestuurd naar de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst en naar de provincie Gelderland.
Alle partijen worden gewezen op hun aansprakelijkheid in het windmolentraject, de strijdigheid met Europees Recht en de verplichtingen die in de Grondwet zijn opgenomen inzake gezondheid.
Daarbij heeft iedere brief ook een specifieke passage:

  • Gemeente Doetinchem: link naar het principeverzoek Windpark Doetinchem + herhaald verzoek om reactie op onze brief van 26 februari 2021;
  • Gemeente Bronckhorst: link naar de enquête + kaders voor hoge windturbines;
  • Provincie Gelderland: link naar beide gemeenten + verzoek regievoering provinciaal inpassingsplan vanuit Landgoed Keppel + AGEM

Via de links kunt u de complete brieven lezen.

Landgoed Keppel en Green Trust komen beloftes niet na

Op 3 maart jl. organiseerden Landgoed Keppel en Green Trust een digitale informatieavond over hun initiatief Windpark Doetinchem. Toegezegd was dat alle antwoorden op vragen uit de chat en een opname van die avond uiterlijk half maart 2021 op hun website zouden worden geplaatst.
Tot op heden is dat echter niet gebeurd. En dus hebben we vorige week deze mail gestuurd naar Green Trust en wethouder Langeveld van Doetinchem. Hierin vragen wij de partijen om hun beloftes na te komen en de tijdplanning met eenzelfde vertragingsperiode naar achteren bij te stellen.
Daarnaast meldden we ons bezwaar tegen de ‘onafhankelijk’ gesprekleider die is aangesteld, zonder goedkeuring van de omwonenden zoals was afgesproken.
Grijpt wethouder Frans Langeveld in om deze valse start te corrigeren?

Nieuwe flyer verspreid

Afgelopen weekend hebben we geflyerd in Keppel, Eldrik, Hummelo en Langerak. Bewoners vonden deze flyer in de bus, samen met een poster waarmee ze kenbaar kunnen maken tegen de megahoge windturbines te zijn. Mooi om te zien dat we al menig poster hebben zien hangen. Dank daarvoor.