Petitie

Eén van de acties die we ondernemen om te voorkomen dat de huidige versie van de Verrijkte Routekaart wordt vastgesteld, is het organiseren van een petitie.
Via de site www.petities.com kunt u laten weten dat ook u het niet eens bent met het plaatsen van de windturbines in ons prachtige coulisselandschap langs de Oude IJssel.
Maar ook dat de inwoners onvoldoende en onvolledig worden geïnformeerd over het verduurzaamheidsbeleid van de gemeente Bronckhorst.
Heel hartelijk dank voor uw steun.