Welkom op de website van Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik.
Van en voor inwoners met informatie over de windturbineplannen in onze woonomgeving.

 

Panel 1

Wie zijn wij

Tegenwind Keppel en Eldrik is begin september 2019 van start gegaan als initiatief van een groep inwoners van Laag-Keppel. Zij hadden gehoord dat er plannen waren voor 200 meter hoge windturbines langs de Oude IJssel tussen Laag- en Hoog-Keppel. En dat is nu juist een prachtig coulisselandschap, zoals u in deze video en deze video kunt zien. 
Grondige studie van de nieuwe gemeentelijke Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 leerde dat er inderdaad concrete plannen zijn van een aantal initiatiefnemers.
Dat was het startschot voor Tegenwind om actie te voeren tegen de onbegrijpelijke plannen. Niet tégen windenergie, maar vóór behoud van het prachtige landschap met haar flora en fauna. En als protest tegen het plaatsen van windturbines, waarvan wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat er flinke gezondheidsrisico’s aan kleven.
Ten slotte vinden wij de Verrijkte Routekaart onvolledig, onduidelijk en ontbreken duidelijke kaders. Bovendien is aan de voorwaarde om inwoners actief te betrekken en informeren op geen enkele wijze voldaan door de gemeente Bronckhorst.
Sinds half oktober 2019 heten we Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik.

De windturbineplannen van Keppel zijn helaas niet de enige. Ook in Doetinchem, Hengelo en Drempt zijn plannen voor meer dan 230 meter hoge windturbines. U leest er meer over op de websites van de bewonersgroepen:
– Doetinchem / Langerak: www.tegenwindoudeijssel.nl
– Hengelo: www.hengelsezand.nl
– Drempt: www.windmolensdrempt.nl

Panel 2

Doel

Waarom Tegenwind Keppel en Eldrik?

Ons doel is te komen tot een duurzaam en energieneutraal Bronckhorst, waarbij er een breed draagvlak is onder de bevolking en de manier waarop dit wordt geïmplementeerd.
Daarbij zijn onze standpunten:

  • we zijn niet tegen windenergie, zolang dit niet ten koste gaat van leefbaarheid, gezondheid en flora en fauna
  • geen windturbines in de omgeving van Keppel en Eldrik
  • besteed voldoende aandacht aan de gezondheidsrisico’s van windturbines
  • waarom windenergie op het land terwijl de tendens steeds meer is op zee / aan water
  • verzoek aan de gemeente Bronckhorst om de noodzaak van windturbines in een later stadium opnieuw te overwegen en op dit moment te ‘parkeren’
  • oproep aan de gemeente en de initiatiefnemers om vanaf nu tijdig, open, eerlijk en transparant te zijn
Panel 3

Tijdlijn

Begin september 2019 kwam ons ter ore dat er plannen zijn voor het plaatsen van grote windturbines in Keppel en Eldrik. Tot 17 september 2019 konden inwoners digitaal een reactie sturen op de gemeentelijke Verrijkte Routekaart, waarin een en ander stond beschreven.

Op 24 september 2019 heeft het College van B&W – ondanks ons uitdrukkelijk verzoek om de beslissing met 6 maanden uit te stellen – ingestemd met de Verrijkte Routekaart.

Tijdens de Commissievergadering van 10 oktober 2019 volgde de inhoudelijke bespreking van de Routekaart. Tijdens deze bijeenkomst is er door 22 inwoners ingesproken, waaronder vier leden van Tegenwind Keppel en Eldrik.

De voorlopig laatste halte was 31 oktober 2019: toen werd de Verrijkte Routekaart vastgesteld, waarbij een overgrote meerderheid van de Gemeenteraad instemde met een amendement dat toeziet op nadere uitwerking en vaststelling van de beleidsregels en kaders voor onder andere gezondheid, afstand en geluidsnormen voor grote windturbines.
Daarmee zijn de windturbines in ieder geval tot 2020 van de baan, maar cruciaal blijft het opstellen van de juiste kaders. Deze zullen in een later stadium door de Gemeenteraad definitief worden vastgesteld, dus dat blijven we nauwlettend volgen.

Sindsdien hebben we diverse Wob-verzoeken ingediend bij de gemeente en de provincie en volgen we nauwgezet het traject van de Regionale Energie Strategie waarvoor de Achterhoek half juni 2020 een concept bod heeft ingediend bij de landelijke overheid. En zoals verwacht en gevreesd is dat gebeurd zonder de inwoners en de Gemeenteraad er inhoudelijk bij te betrekken. 

Op 18 juni 2020 maakte de Provincie Gelderland naar aanleiding van ons WOB-verzoek de bijbehorende stukken openbaar. En wat blijkt: Landgoed Keppel en de Pallandt van Keppel Stichting – bij monde van hun adviesbureau Greentrust – zetten vol in op het realiseren van een groot windturbinepark op hun landgoed. Daarbij koersen zij op een Provinciaal Inpassingsbesluit, waarmee de gemeente Bronckhorst buitenspel wordt gezet en de inwoners worden genegeerd.

Eind augustus 2020 waren we present bij de meedenksessies ‘Koppelkansen RES Achterhoek’ om samen met allerlei professionals uit de energiesector en de overheid te praten over de (zorgelijke) ontwikkelingen. Goede ideeën passeerden de revue en aan het eind van de dag werd geconcludeerd dat inwoners veel meer betrokken moeten worden bij het traject.

Panel 4

Petitie

Eén van de acties die we ondernemen om te voorkomen dat de huidige versie van de Verrijkte Routekaart wordt vastgesteld, is het organiseren van een petitie.
Via de site www.petities.com kunt u laten weten dat ook u het niet eens bent met het plaatsen van de windturbines in ons prachtige coulisselandschap langs de Oude IJssel.
Maar ook dat de inwoners onvoldoende en onvolledig worden geïnformeerd over het verduurzaamheidsbeleid van de gemeente Bronckhorst.
Heel hartelijk dank voor uw steun.