Verrijkte Routekaart

De gemeente Bronckhorst is bezig om de Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 vast te stellen. Hier leest u daar meer over.
De Gemeenteraad zou hierover in april 2019 een beslissing nemen, maar na onder andere protesten van het Actiecomité Op en Um ‘t Hengelse Zand, werd het besluit met 6 maanden uitgesteld.
Op 10 oktober 2019 was er een Commissievergadering waarbij wij gebruik hebben gemaakt van de inspraakmogelijkheid. In totaal spraken 22 inwoners in.
Uiteindelijk heeft op 31 oktober 2019 de Gemeenteraad de Routekaart vastgesteld, maar met een voorbehoud.

De beleidsregels en -kaders voor onder andere gezondheid, afstand en geluidsnormen worden namelijk op een later moment door de Gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat in de tussentijd deze kaders verder kunnen worden uitgebreid en aangescherpt ten opzichte van wat nu in de Verrijkte Routekaart wordt beschreven. Wij zijn tevreden met dit tussentijdse resultaat, maar onze bezwaren blijven:

  • het document is onjuist, onduidelijk en onvolledig (zo ontbreken de juiste kaarten)
  • de kaders zijn onvoldoende duidelijk
  • monitoring ontbreekt
  • onduidelijk wat de noodzaak van windenergie is: vraag en aanbod
  • vraagtekens bij de opgenomen energiemix
  • geen inzicht in lopende energie-initiatieven
  • geen Bewoners Effect Rapportage nodig