Wob en RES

Bij de besluitvorming van de Gemeenteraad op 31 oktober 2019 over de Verrijkte Routekaart is o.a. gerealiseerd dat er vóór 1 januari 2022 geen aanvragen over plaatsing van grote windturbines in behandeling worden genomen. Ook de kaders waarbinnen deze windturbines geplaatst mogen worden, worden nader ingevuld. Maar dat betekent niet dat er tot die tijd niets gebeurt. Zo hebben we verschillende Wob-verzoeken ingediend en volgen we nauwlettend de Regionale Energie Strategie.

Open, eerlijke, transparante en tijdige communicatie
Sinds de vaststelling van de Verrijkte Routekaart hebben we niet stil gezeten. Omdat we het belangrijk vinden dat de gehele procesgang open, eerlijk, transparant en tijdig moet verlopen. Een goede communicatie is een belangrijke voorwaarde om voldoende draagvlak te creëren om gezamenlijk de opgave van energieneutraal Bronckhorst te realiseren. We willen dat de gemeente Bronckhorst vanuit haar rol inwoners serieus neemt en hen tijdig, open, eerlijk en transparant informeert rondom alle ontwikkelingen over energieneutraal worden. Daarom hebben wij in de afgelopen maanden enkele Wob-verzoeken ingediend. Deze vindt u op deze website in het submenu Wet openbaarheid bestuur.

Regionale Energie Strategie
Daarnaast zijn wij bezorgd over de ontwikkelingen die spelen vanuit de Regionale Energie Strategie (RES). Ook dit proces vindt voor u en ons als inwoners voor een groot deel ‘onder de radar’ plaats en heeft mogelijk verstrekkende gevolgen.
Dat blijkt ook uit de actieve informatievoorziening met visual positionering RES Achterhoek die op 21 april 2020 naar de Gemeenteraad is verstuurd. Hierin staan diverse risico’s benoemd, waaronder de mogelijkheid van een provinciaal inpassingsplan. Daarmee wordt de gemeente in principe buitenspel gezet en kunnen de voorwaarden uit de Verrijkte Routekaart vervallen. En dus is er nog steeds een kans dat we geconfronteerd worden met de plannen voor grote windturbines in Keppel/Eldrik.
Deze brief leidt bij ons tot veel vragen, zoals waarom accepteert de Gemeenteraad dat de procesgang binnen onze RES-regio op deze wijze wordt uitgevoerd? Dus zonder betrokkenheid van inwoners en andere stakeholders, zonder rol van de Gemeenteraad bij de opstelling van een concept-bod, etc. Daarom hebben wij op 13 mei 2020 digitaal ingesproken (inspraaknotitie) tijdens de Commissievergadering om onze zorgen te uiten en vragen te stellen.
Verdere informatie over de RES vindt u op onze website onder het submenu Regionale Energie Strategie.