Vragen aan Dorpsraad en Politieke Avond

Naar aanleiding van de meest recente verontrustende ontwikkelingen rondom de windturbineplannen vanuit B&W / Wethouder Pelgrom (CDA) hebben wij de Dorpsraad Keppel en Eldrik in een brief gevraagd antwoord te geven op een viertal vragen, te weten:
1. Kunt u aangeven welke rol u in het windturbinedossier voornemens bent op u te nemen?
2. Pakt u de handschoen op om de overgrote meerderheid van de inwoners van Laag-Keppel/Hoog-Keppel/Eldrik te vertegenwoordigen (deze zijn fel tegen windturbines zoals u weet)
3. Is er al op enigerlei wijze contact geweest tussen leden van de Dorpsraad en vertegenwoordigers van Landgoed Keppel en/of Greentrust? Zo ja, op welke momenten en wat is hierin inhoudelijk besproken?
4. Is de Dorpsraad van plan contact te gaan hebben met vertegenwoordigers van Landgoed Keppel en/of Greentrust inzake mogelijke plannen voor industriële windturbines in Eldrik? Zo ja, welke rol gaat zij daarin op haar nemen?

De complete brief kunt u hier nalezen. Zodra we antwoord hebben gekregen, publiceren wij dat op deze website.

Belangrijke datum 22 juni 2023: oordeelsvorming door Gemeenteraad
Hopelijk gebruikt de Gemeenteraad haar gezonde verstand en gaat zij niet mee in het voorstel van B&W, zodat het grootste kiezersbedrog ooit in de gemeente Bronckhorst wordt voorkomen. Komende donderdag is daarvoor een belangrijk moment: de oordeelsvorming door de raadsleden over de voorstellen vanuit B&W. Het gesprek is op donderdag 22 juni 2023 om 21.10 uur tijdens de Bronckhorster Politieke Avond in het gemeentehuis van Bronckhorst, zaal Schelp/Haas. Tijdens deze oordeelvormende tafel gaat de raad in debat.

De vergadering is openbaar en live te volgen
U kunt niet inspreken aan een oordeelvormende tafel. Indien u wilt komen luisteren hoeft zich hiervoor niet aan te melden en kunt u plaatsnemen op de publieke tribune. Mocht de tribune vol zijn dan kunt u plaatsnemen in de raadzaal, van waaruit het tafelgesprek ook is te volgen.
Wilt u de Bronckhorster Politieke Avond live meekijken vanuit huis?  Dit kan via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. De vergaderingen zijn hier ook terug te kijken.