Mail naar College en Raad

Op 15 juni jl. hebben wij een uitgebreide mail gestuurd naar het College van B&W en de voltallige Gemeenteraad van Bronckhorst naar aanleiding van onze inspraak op 1 juni 2023.
Daarbij wijzen wij (nogmaals) op het kiezersbedrog door de radicale ommezwaai in Hengelo in het windturbine-beleid, maar ook op het feit dat er tot op heden nog nooit onderzoek is gedaan naar een energieneutraal Bronckhorst zònder hoge industriële windturbines. Ook attenderen wij de geadresseerden op de mogelijke juridische aansprakelijkheidsstelling en de gevolgen van eventuele gezondheidsschade.
Kortom, we roepen de Raadsleden op om de meegestuurde stukken goed te bestuderen en de dreigende ommezwaai een ferme halt toe te roepen.
De complete mail kunt u hier nalezen.

De meegestuurde bestanden leest u hier:
Bijlage 1: Brief aan Wethouder Pelgrom (CDA) duidelijkheid plaatsing 28.03.2023
Bijlage 2: Reactie Wethouder Pelgrom 06.04.2023
Bijlage 3: Reactie op brief Wethouder Pelgrom 17.04.2023
Bijlage 4: Reminders 12.05.2023
Bijlage 5: Tweede reactie Wethouder Pelgrom 22.05.2023
Bijlage 6: Email bij brief 22.05.2023