Kom ook naar de Bronckhorster politieke avond op 1 juni 2023

Graag informeren wij u over de agenda van de Bronckhorster Politieke Avond van 1 juni 2023. Aan tafel 4 wordt het raadsvoorstel ‘Evaluaties Routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten herijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2023’ besproken. Het gesprek is op donderdag 1 juni 2023 om 20.50 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst (Elderinkweg 2 in Hengelo Gld) in de raadzaal. De agenda en bijlagen voor dit tafelgesprek vindt u hier

Raad vormt zich een beeld
Tijdens een beeldvormende tafel worden de evaluaties van de Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2023 en de zonneparken besproken in de gemeenteraad. Ook worden de uitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 4 (Regie op duurzame Dorpsenergieprocessen), hoofdstuk 5 (Regie op grootschalige elektriciteitsopwek) en hoofdstuk 6 (Regie op de randvoorwaarden) uit de Nota van Uitgangspunten herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 besproken. B en W vragen de raad om in te stemmen met de evaluaties en de nota van uitgangspunten. De herijkte routekaart komt in het najaar/winter van 2023 voor vaststelling in de raad. Tijdens dit tafelgesprek vormt de raad een beeld over het onderwerp dat wordt besproken.

Openbaar en live te volgen
Het tafelgesprek is openbaar toegankelijk. Als u niet wilt inspreken, maar alleen wilt luisteren dan hoeft u zich niet aan te melden en kunt u plaatsnemen op de publieke tribune. Wil je de Bronckhorster Politieke Avond live meekijken vanuit huis?  Dit kan via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. Vergaderingen zijn hier achteraf ook terug te kijken.