Zienswijze op windbeleid en RES ingediend

Vorige week hebben wij onze uitgebreide zienswijze op de provinciale Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) plan-MER ingediend. Een maar liefst 16 pagina’s tellend document waarin wij onze reactie geven op het windbeleid en de Regionale Energiestrategie (RES) bij de provincie Gelderland.

Niet alleen betogen wij dat de opzet van de NRD niet juist is (o.a. niet-onafhankelijk onderzoek, onduidelijke begrippen, ontbrekende en onduidelijke kaarten). Ook geven we puntsgewijs aan op welke onderdelen de NRD niet juist of onvolledig is. Zo vragen we om meer specialistische onderzoeken in het kader van o.a. gezondheid, geluid en milieubelasting.
Ten slotte zijn wij van mening dat in het hele traject van de normeringen en de plan-MER het onduidelijk is hoe inwoners worden geïnformeerd over de voortgang en wanneer zij bezwaar en beroep kunnen aantekenen.
U kunt de complete zienswijze hier nalezen.