Inspraak Bronckhorst en Doetinchem

Op 8 september 2021 sprak Rob Meenhuis in tijdens de Raadscommissie Bronckhorst namens Tegenwind. Zijn tekst kunt u hier nalezen.
Een week later werd er ingesproken tijdens de beeldvormende Raadsvergadering van de gemeente Doetinchem met deze tekst.

Aanvullend ontvingen de Gemeenteraadsleden en Wethouders onderstaande documenten:
Doorvertaling Ontwerp RES naar fair share
Cijfermatige analyse Concept RES

Huiswerk waar de Raadsleden hun voordeel mee kunnen en moeten doen om te weten wat de consequenties zijn van hun RES-besluiten.