Ontwerp-RES 1.0 opgeleverd

De Achterhoek heeft op 13 juli 2021 het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgeleverd. Hierin staat dat de regio 1,35 TWh aan duurzame energie met zon en wind wil opwekken in 2030.  Alle informatie hierover kunt u nalezen op de website van de RES Achterhoek.