Gigantisch windpark dreigt: 14 windturbines

Tijdens de online inwonerssessie van de RES-regio Achterhoek op donderdag 11 februari jl. is door deze RES-regio een alternatief plan getoond waaraan netwerkbeheerder Liander de voorkeur geeft. In dat alternatief worden maar liefst 14 (!) grote industriële windturbines aangesloten op het onderstation in Langerak/Doetinchem. Hieronder ziet u een screenshot van het gepresenteerde alternatief.

Gemeenten al sinds 2018 in gesprek
Zoals inmiddels bekend hebben de gemeentes Doetinchem en Bronckhorst sinds 2018 (en mogelijk al eerder) in alle stilte gesprekken gevoerd met het Landgoed Keppel om plannen voor een gigantisch windpark voor te bereiden. Het College van Doetinchem is inmiddels akkoord gegaan – overigens zonder omwonenden vooraf te informeren – met een principeverzoek voor 4 à 5 windturbines op het grondgebied Doetinchem (fase 1). Fase 2 op grondgebied gemeente Bronckhorst zal waarschijnlijk snel volgen.
Er worden windturbines van 230 (!) meter gepland. Hieronder ziet u een eerste impressie, gezien vanaf de Keppelse Golfclub.

De windmolens met 230 meter tiphoogte zijn aanzienlijk hoger dan die in Angerlo en bijna net zo hoog als die langs het Pannerdens Kanaal. Ter oriëntatie: de molen bij de brug in Laag-Keppel is 14 meter hoog en de toren van Kasteel Keppel is circa 30 meter hoog. Kijk en vergelijk…

Digitale informatieavond Windpark Doetinchem 3 maart 2021
Op 3 maart 2021 wordt door Landgoed Keppel een informatieavond georganiseerd voor het windparkgedeelte op het grondgebied van Doetinchem langs de Oude IJssel tussen Doetinchem en Laag-Keppel. Er worden welgeteld 35 hele minuten ingeruimd om via de chat (!) vragen te stellen, waar live op zal worden geantwoord. Is dit is de manier waarop omwonenden worden betrokken en inspraak krijgen? Van een gesprek met omwonenden zal naar onze mening geen sprake zijn. Aanmelding voor de informatieavond kan tot 26 februari 2021 via www.windparkdoetinchem.nl.

Wat en wie bepaalt dat al deze industriële windturbines op deze bijzondere plek worden gepland?