Zienswijze m.e.r.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft een concept Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) gepubliceerd. Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik heeft op zondag 13 februari 2022 hierover een zienswijze ingediend. In dit bericht leggen we graag het belang van deze stap uit en het te doorlopen proces.

Achtergrond
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitgesproken dat de normen in het Activiteitenbesluit niet meer mogen worden gebruikt voor windturbineprojecten, omdat er voor deze normen geen m.e.r. (Milieu Effect Rapportage) is gemaakt. Het ministerie van I&W wil nu een m.e.r. maken, resulterend in nieuwe normen voor windturbines.

Notitie Reikwijdte en Detail
De eerste fase daarin is een NRD (Notitie Reikwijdte en Detail) waarin wordt vastgelegd welke zaken zullen worden bekeken en onderzocht in het m.e.r.-proces, dat daarna volgt. Het hangt uiteindelijk van de NRD af, of het m.e.r.-proces een gedegen proces wordt of dat het ministerie zich er met een ‘Jantje van Leiden’ vanaf kan maken.
Inmiddels heeft het ministerie een NRD gepubliceerd. Deze m.e.r. laat helaas zien dat ‘Jantje van Leiden’ van toepassing is. Waarschijnlijk hopen ze op ongeveer dezelfde normen als in het Activiteitenbesluit uit te komen en gewoon verder te kunnen gaan met het plaatsen van windturbines op de oude voet.

De NRD gaat er dus over wat er onderzocht moet worden, maar nog niet over wat voor normen voor windturbines eruit moeten komen. Dat komt pas in de volgende fase: het m.e.r.-onderzoek. Welke norm het wel moet worden en welke niet – al dat soort vragen en discussies – zijn nu NOG NIET aan de orde. Het gaat er nu enkel en alleen om te beïnvloeden wat er in die m.e.r. wel en niet onderzocht moet worden.

Geschokt
Na bestudering van het concept Notitie Reikwijdte en Detail rest ons 1 conclusie: wij zijn geschokt op welke wijze het is opgesteld! Om te voorkomen dat de overheid op de oude voet doorgaat, is het van belang dat er zo veel mogelijk verschillende zienswijzen worden ingestuurd (dat kan tot uiterlijk 16 februari 2022). Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik heeft daarom ook een zienswijze ingestuurd.
Onze insteek is: pas als de m.e.r. (het rapport dus) op tafel ligt, mag iedereen zich uitleven met eigen ideeën en voorstellen. Daarbij sta je een stuk sterker als je NU gezegd hebt dat er over dat onderwerp in de m.e.r. onderzoek moet plaatsvinden. Oftewel: eerst zorgen dat je recht van spreken hebt en dan pas gaan spreken!

Via deze link kunt u de door ons ingediende zienswijze nalezen.