Tijdlijn

Begin september 2019 kwam ons ter ore dat er plannen zijn voor het plaatsen van grote windturbines in Keppel en Eldrik. Tot 17 september 2019 konden inwoners digitaal een reactie sturen op de gemeentelijke Verrijkte Routekaart, waarin een en ander stond beschreven.

Op 24 september 2019 heeft het College van B&W – ondanks ons uitdrukkelijk verzoek om de beslissing met 6 maanden uit te stellen – ingestemd met de Verrijkte Routekaart.

Tijdens de Commissievergadering van 10 oktober 2019 volgde de inhoudelijke bespreking van de Routekaart. Tijdens deze bijeenkomst is er door 22 inwoners ingesproken, waaronder vier leden van Tegenwind Keppel en Eldrik.

De voorlopig laatste halte was 31 oktober 2019: toen werd de Verrijkte Routekaart vastgesteld, waarbij een overgrote meerderheid van de Gemeenteraad instemde met een amendement dat toeziet op nadere uitwerking en vaststelling van de beleidsregels en kaders voor onder andere gezondheid, afstand en geluidsnormen voor grote windturbines.
Daarmee zijn de windturbines in ieder geval tot 2020 van de baan, maar cruciaal blijft het opstellen van de juiste kaders. Deze zullen in een later stadium door de Gemeenteraad definitief worden vastgesteld, dus dat blijven we nauwlettend volgen.

Sindsdien hebben we diverse Wob-verzoeken ingediend bij de gemeente en de provincie en volgen we nauwgezet het traject van de Regionale Energie Strategie waarvoor de Achterhoek half juni 2020 een concept bod heeft ingediend bij de landelijke overheid. En zoals verwacht en gevreesd is dat gebeurd zonder de inwoners en de Gemeenteraad er inhoudelijk bij te betrekken. 

Op 18 juni 2020 maakte de Provincie Gelderland naar aanleiding van ons WOB-verzoek de bijbehorende stukken openbaar. En wat blijkt: Landgoed Keppel en de Pallandt van Keppel Stichting – bij monde van hun adviesbureau Greentrust – zetten vol in op het realiseren van een groot windturbinepark op hun landgoed. Daarbij koersen zij op een Provinciaal Inpassingsbesluit, waarmee de gemeente Bronckhorst buitenspel wordt gezet en de inwoners worden genegeerd.

Eind augustus 2020 waren we present bij de meedenksessies ‘Koppelkansen RES Achterhoek’ om samen met allerlei professionals uit de energiesector en de overheid te praten over de (zorgelijke) ontwikkelingen. Goede ideeën passeerden de revue en aan het eind van de dag werd geconcludeerd dat inwoners veel meer betrokken moeten worden bij het traject.