Inspraaktekst Politieke avond

Gisteren hebben wij ingesproken tijdens de Politieke avond over de nieuwe Nota van Uitgangspunten herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030.
We hebben daar in duidelijke bewoordingen aangegeven dat we het onbegrijpelijk en onacceptabel vinden dat het College een complete ommezwaai maakt in haar plannen ten aanzien van industriële windturbines. Onze conclusie: hier is sprake van kiezersbedrog en niet-integer bestuur.
Dus was onze oproep aan de Gemeenteraad: stuur het College terug naar de tekentafel met dit boodschappenlijstje:

  • verlaag het RES-bod en toon lef
  • streef naar energieneutraal Bronckhorst in 2050 met een door inwoners gedragen plan
  • doe alsnog onderzoek naar energieneutraal worden zonder hoge windturbines
  • verleng de tijdslijn van het niet in behandeling nemen van windturbine-initiatieven van 1 januari 2024 naar 1 januari 2028
  • garandeer een eerlijke, actieve en tijdige informatievoorziening naar de inwoners
  • stop met de achterkamertjes in dit proces
  • voorkom dat Bronckhorst straks één van dé windturbinegemeentes van Nederland wordt
  • of in het uiterste geval: stuur dit College weg en ga terug naar de kiezer.

De complete inspraaktekst kunt u hier teruglezen.