Verkiezingen: uw stem is belangrijk voor de energietransitie

Wat veel inwoners wellicht niet weten is dat bij de aanleg van windparken > 5 MW (dat is al bij één grote windturbine) de Provincie uiteindelijk de bevoegde instantie is voor besluitvorming.
De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart a.s. zijn daarom ook van groot belang voor de energietransitie in Gelderland (en dus ook in de Achterhoek). 

In onderstaand overzicht kunt u lezen hoe de politieke partijen in Gelderland denken over enkele belangrijke vraagstukken rondom het thema Duurzaamheid & Energie.
Met uw stem kunt u een duidelijke keuze maken over de energietransitie en de impact die maatregelen gaan hebben op leefbaarheid en gezondheid in uw omgeving.

Zelf ook het Kieskompas van de regionale omroepen invullen? Dat kan hier.

De provincie moet gemeenten dwingen tot het plaatsen van windmolens, ook als de gemeente hier tegen is:

Er moeten meer windmolens in de provincie Gelderland komen:

Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst:

In Gelderland mag een kerncentrale komen: