Uitstel tot 2024!

Besluit tijdens de Raadsvergadering van vanavond: “Medewerking aan initiatieven van windmolens wordt opgeschort tot minimaal 1 januari 2024. Daarna wordt jaarlijks een meetpunt ingebouwd om te bepalen in hoeverre de energietransitie is gevorderd en vanaf wanneer aanvullende initiatieven van windenergie in behandeling worden genomen.”
Voorlopig een prachtig resultaat!