Reactie op beleidskaders

Onderstaande mail hebben wij gisteren naar de raadsleden van Bronckhorst gestuurd ter voorbereiding op hun definitieve besluitvorming over de beleidskaders voor windenergie.

Geachte raadsleden,

Omdat u als volksvertegenwoordiging als primaire taak heeft voor de belangen van de inwoners en hun gezondheid op te komen, vinden wij het belangrijk dit nog nogmaals onder uw aandacht te brengen. Deze behoefte is ook door diverse Raadsleden aan ons kenbaar gemaakt.

Concreet vragen wij u om eerst met andere alternatieven aan de slag te gaan (bijvoorbeeld via een verduurzaming ladder) en een besluit over windturbines (hoger dan 25 meter) uit te stellen tot het volgende toetsmoment in de verrijkte routekaart in 2026. Reden voor dit uitstel zijn de toenemende zorgen met name ook in de landelijke politiek (zie ook met ruime meerderheid aangenomen motie van SP en VVD in de Tweede Kamer vorige week in onze e-mail gisteren) over de impact van windturbines op de volksgezondheid.

Wij komen tot de conclusie dat de input die geleverd is door bewonersgroepen niet of nauwelijks is meegenomen door het College. Bij het College was bekend dat de inbreng van de bewonersgroepen in het rapport van Het PON & Telos niet juist en volledig was meegenomen. We voelen ons als betrokkenen en belanghebbenden opnieuw genegeerd!

Reeds in een eerdere fase heeft u van ons en andere bewonersgroepen of van individuele bewoners input geleverd gekregen. Onze opmerkingen/aanvullingen treft u bijgaand nogmaals aan. Op basis van voortschrijdend inzicht hebben we nog enkele aanpassingen gedaan, maar de hoofdlijn blijft dezelfde.

In de bijlagen vindt u achtereenvolgens:

  • voorstel uitbreiding en aanscherpingkaders in de Verrijkte routekaart: hoofdpunten met definities en  randvoorwaarden (bijlage 1)
  • een onderbouwing van verder uitstel van besluitvorming voor hoge windturbines (bijlage 2).
  • opmerkingen in tekst voorgesteld Bronckhorster beleidskader voor windenergie (bijlage 3)

Wij vinden het uw taak en verantwoordelijkheid als raadslid om goed de tijd te nemen om deze informatie te bestuderen, alvorens een voor onze gemeenschap dergelijk ingrijpend besluit te nemen. 
Tevens verwijzen wij graag naar de ‘Notitie Noodzaak tot actie en aanscherping: beleidskader voor windenergie Bronckhorst’ van Natuurlijk Landschap Heidenhoek die u heeft ontvangen op 9 juni jl. 

Realiseert u zich dat u na vaststelling van een beleidskader vanuit uw rol straks alleen nog maar kunt toekijken vanaf de zijlijn en kunt toetsen of de kaders zijn gevolgd.

Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik