Oproep aan Raadsleden

Vandaag hebben de Gemeenteraadsleden van Bronckhorst deze brief ontvangen met onze reactie op de gepresenteerde windpotentiescan van bureau Witteveen+Bos. Donderdag 1 juli a.s. wordt een besluit genomen over de kaders voor windenergie en deze windpotentiescan maakt nadrukkelijk onderdeel uit van dit besluit. Echter, de scan bevat fouten, grote onvolkomenheden en opvallende elementen; deze behandelen we puntsgewijs in de brief. Met een oproep aan de Raad om met de kaderstelling niet akkoord te gaan!
Ook blijkt er sprake van een opvallende ‘samenwerking’ met de gemeente Doetinchem over gezamenlijke duurzame energie-opwek. Zo meldt een verslag van de Omgevingskamer van januari 2020 al een bestuurlijk overleg tussen beide gemeentes over de windturbineplannen van Landgoed Keppel. En wethouder Langeveld uit Doetinchem blijkt zelfs een mailadres bij de gemeente Bronckhorst te hebben, zoals blijkt uit deze vergaderbevestiging.

Als de Raad deze kaderstelling donderdag wel aanneemt, kunnen initiatiefnemers en projectontwikkelaars per 1 januari 2022 aanvragen indienen om windturbines van maar liefst 150 meter hoogte te plaatsen! Eldrik lijkt als eerste aan de beurt te zijn, maar er zijn nog 20 gebieden meer aangewezen in Bronckhorst.
Daarom onze nadrukkelijke oproep om met Liander om de tafel te gaan voor een fijnmazig netwerk in de Achterhoek. Zodat we gebruik kunnen maken van alle beschikbare (boeren)daken en lage windmolens op de erven, evenals andere alternatieven.
Energieneutraal worden KAN anders! Energieneutraal worden MOET anders!