Mail wethouder Hofman

Deze week hebben we wethouder Hofman – met een kopie naar het College en alle Gemeenteraadsleden – een mail gestuurd waarin we uitleg vragen over de uitslag van de windmolenenquête en de bijstelling van de percentages. Daarnaast vragen wij aandacht voor de door ons opgestelde kaders en randvoorwaarden voor windturbines. En ten slotte bieden wij aan om samen aan tafel te gaan om te zoeken naar alternatieven voor de windturbines. De gemeente Bronckhorst heeft namelijk tot op heden geen onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven om te komen tot energieneutraliteit.
De mail kunt u hier nalezen.