Brieven naar gemeenten en provincie

Op donderdag 8 april jl. heef onze advocaat Peter de Lange opnieuw brieven gestuurd naar de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst en naar de provincie Gelderland.
Alle partijen worden gewezen op hun aansprakelijkheid in het windmolentraject, de strijdigheid met Europees Recht en de verplichtingen die in de Grondwet zijn opgenomen inzake gezondheid.
Daarbij heeft iedere brief ook een specifieke passage:

  • Gemeente Doetinchem: link naar het principeverzoek Windpark Doetinchem + herhaald verzoek om reactie op onze brief van 26 februari 2021;
  • Gemeente Bronckhorst: link naar de enquête + kaders voor hoge windturbines;
  • Provincie Gelderland: link naar beide gemeenten + verzoek regievoering provinciaal inpassingsplan vanuit Landgoed Keppel + AGEM

Via de links kunt u de complete brieven lezen.