Inspraak Commissievergadering

Onze voorzitter Rob Meenhuis sprak vorige week in tijdens de Commissievergadering van de gemeente Bronckhorst. Zijn boodschap: wees als Raadsleden alert op het proces rond de wind- en zonne-energie zoals dat nu loopt in de RES-regio Achterhoek (Regionale Energie Strategie). Uiteraard zijn we niet tegen zonne- en windenergie, maar het voorlopig RES-bod dat op 1 juli 2021 zal worden uitgebracht richting Den Haag ligt veel te hoog voor deze regio en ook het tijdpad is niet realistisch. Daardoor dreigen er onder andere te veel en te grote windturbines in het landschap terecht te komen op plekken die hiervoor niet geschikt en/of niet wenselijk zijn.