Bezwaar aanstelling gespreksleider

Vrijdag jl. hebben wij per mail aan wethouder Langeveld van Doetinchem bezwaar aangetekend tegen de aanstelling van de gespreksleider voor het participatieproces Windenergie.
Afgesproken en toegezegd was dat er een deskundige en onafhankelijke gespreksleider zou komen, die aan het begin van het participatieproces door beide partijen – dus óók de omwonenden –  akkoord moest worden bevonden.

We hebben echter inmiddels vernomen dat niet alleen de gespreksleider inmiddels zonder akkoord van de omwonenden is aangesteld. Ook blijkt de term ‘neutraal’ niet van toepassing. Het betreft namelijk mevrouw Van der Geer, die een fervent voorstander is van windenergie en -parken en die als bestuursvoorzitter van haar Rijn en IJssel Energie Coöperatie het windpark Koningspleij in Arnhem organiseert.

Daarom hebben in de mail aan wethouder Langeveld aangegeven dat wij als omwonenden niet akkoord gaan met aanstelling van mevrouw Van der Geer en dat we er vanuit gaan dat de gemeente overgaat tot aanstelling van een écht neutrale gespreksleider en deze vooraf voorstelt aan de omwonenden.

De volledige mail kunt u hier teruglezen.