Inspraak tijdens Commissievergadering

Op donderdag 11 maart 2021 hebben wij digitaal ingesproken tijdens de Commissievergadering van de gemeente Bronckhorst. Daarbij waren onze twee belangrijkste aandachtspunten het proces voor de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) en de herijking van de doelstellingen om tot een energieneutraal Bronckhorst/Achterhoek te komen.
Zowel het College van B&W als de Gemeenteraad is gevraagd om een schriftelijke reactie op deze onderwerpen. Naar verwachting zullen we die uiterlijk 25 maart 2021 van hen krijgen tijdens de Raadsvergadering.
De inspraaknotitie die ook als brief naar het College en de Raad is gestuurd kunt u via deze link nalezen.