Brief aan College gemeente Doetinchem

Gisteren hebben wij via onze advocaat De Lange een uitgebreide brief gezonden aan het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Doetinchem (met een kopie aan de Gemeenteraadsleden van Doetinchem). In deze brief die met deze begeleidende mail werd verzonden geven wij helder en onderbouwd aan wat onze bezwaren zijn tegen de werkwijze zoals Doetinchem die momenteel hanteert in haar proces rond de windturbineplannen, in het bijzonder rondom de plannen van Windpark Doetinchem nabij de Barlhammerweg en de Oude IJssel nabij Laag-Keppel.

Wij zijn groot voorstander van verduurzaming, maar dan wel op een manier die echt duurzaam is voor mens, natuur en (onze) leefomgeving. En niet onbelangrijk: waarbij gezamenlijk met alle belanghebbenden, waaronder nadrukkelijk ook de inwoners, wordt samengewerkt aan een adequate en draagkrachtige oplossing.
In de brief van onze advocaat wordt de gemeente Doetinchem erop gewezen dat het vergunnen in strijd met het Unierecht aansprakelijkheid schept. Ook wordt gemeld dat intussen vaststaat dat er een verband is tussen windturbines en mogelijke gezondheidsschade. Aangezien op de overheid de wettelijke taak rust de gezondheid van inwoners te beschermen is dat ook iets om serieus rekening mee te houden.

Onderstaand nemen wij u graag mee in de diverse zaken die we hebben geconstateerd. De bijbehorende stukken kunt u inzien via de 16 bijlagen onderaan dit bericht.
Als u de informatie bekijkt zult u – net als wij – versteld staan van de wijze waarop door de gemeente Doetinchem geacteerd wordt en hoe onzorgvuldig het gehele proces wordt doorlopen. Zeker ook interessant om eens te lezen vooruitlopend op de digitale informatieavond op 3 maart 2021 over het Windpark Doetinchem.

Onze belangrijkste en meest opvallende punten uit de brief zijn de volgende.
1. Omwonenden/inwoners worden door de gemeente Doetinchem niet tijdig, open, eerlijk, en transparant geïnformeerd. De gesprekken over de windturbineplannen van Landgoed Keppel worden al sinds – in ieder geval – 2018 gevoerd met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. En het principeverzoek dateert al van 11 december 2019, terwijl de gemeente Doetinchem pas in haar brief van 28 oktober 2020 de omwonenden informeert over haar akkoord voor principemedewerking.

2. Raadsleden van de gemeente Doetinchem worden in de communicatie door het eigen College onjuist voorgelicht en niet tijdig geïnformeerd. Pas nadat besluitvorming over het principeverzoek in het College had plaatsgevonden, vond informatievoorziening plaats!

3. Wethouder Duurzaamheid de heer Langeveld bekleedt een opvallende en ongewenste drievoudige rol in de energietransitie: naast wethouder ook voorzitter van de AGEM-coöperatie (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) en bestuurlijk trekker van de RES-regio Achterhoek.
Ook de rol van AGEM (opgericht door gemeenten en waar bestuurders van gemeenten aan het stuur zitten) bij het Windpark Doetinchem is op zijn minst ongewenst zo niet dubieus te noemen.
Daarnaast wordt via mede-initiatiefnemer AGEM een constructie opgetuigd waarbij de gemeente buitenspel kan worden gezet via een provinciaal inpassingsplan. Het AGEM-participatietraject wordt louter voor de bühne ingericht.

4. Uit de informatie verkregen uit een WOB-verzoek bij de provincie Gelderland blijkt dat de gemeente Doetinchem en de Provincie nog ‘in het krijt staan‘ bij initiatiefnemer Landgoed Keppel aangezien men hoogspanningsmasten op het landgoed heeft moeten tolereren. Markant punt is dat het landgoed destijds tot aan de Raad van State heeft geprocedeerd om dit tegen te houden in verband met aantasting van het natuurschoon!

5. Landgoed Keppel zegt met de windturbines het landgoed exploitabel te willen maken. Maar uit de cijfers blijkt dat zij er meer dan prima voorstaan. De waarde van de bezittingen van het Landgoed Kasteel Keppel BV en de Stichting Pallandt van Keppel wordt geschat op maar liefst ruim € 65 mln. Samen met de gemeente Bronckhorst of via een provinciaal inpassingsplan voor misschien nog eens 10 tot 12 windturbines binnen de grenzen van gemeente Bronckhorst zal de totale nettowinst voor de grondeigenaren in 20 jaar tijd op € 30 mln. uitkomen (jaarlijks € 100.000 netto per windturbine * 15 windturbines = € 1,5 miljoen).

6. Ondanks de diverse WOB-verzoeken hebben wij van de gemeente Doetinchem aantoonbaar niet alle stukken ontvangen en andere stukken kwamen veel te laat. De belangrijkste informatie ontvingen wij zelfs pas 6 weken later, nota bene 2 dagen ná de besluitvorming door het College.

7. Vanuit een gesprek met de coördinator Regionale Energie Strategie regio Achterhoek weten wij dat al lang en breed bekend is, dat er in ieder geval op een viertal locaties in de Achterhoek windturbineparken zullen gaan verrijzen. De inwoners (quote coördinator): “kunnen hoog en laag springen, maar die komen er toch!”. Echter, de inwoners worden hierover niet geïnformeerd.

Uiteraard vermeldt de 9 pagina’s tellende brief nog veel meer zaken die van groot belang zijn in het traject van de windturbineplannen in de gemeente Doetinchem.
Wij verzetten ons in ieder geval sterk tegen de mogelijke komst van het Windpark Doetinchem en zullen het traject dan ook nauwgezet en kritische blijven volgen. Het College is uiteraard gevraagd om op onze brief te reageren.

Bijlage 1: Brief omwonenden gemeente Doetinchem 28.10.2020
Bijlage 2: Email provincie Gelderland 10.09.2020
Bijlage 3: Artikel Gelderlander 25.10.2020
Bijlage 4: Emails 09.10.2019 en 14.11.2019 Energie voor Keppel
Bijlage 5: Verslag Omgevingskamer 14.01.2020
Bijlage 6: Mailwisseling procedure 20.03.2020
Bijlage 7: Passages gespreksverslag RES-coördinator 17.09.2020
Bijlage 8: Verzoek medewerking windmolenpark 27.10.2020
Bijlage 9: Mailwisseling Landgoed Keppel overzichtskaart 2017
Bijlage 10: Gespreksverslag Greentrust 01.10.2020
Bijlage 11: Mail over brief omwonenden landgoed Keppel 19.09.2019
Bijlage 12: Koersdocument Achterhoek duurzame energie
Bijlage 13: Mail AGEM verzoek inpassingsplan 18.12.2019
Bijlage 14: Nevenfuncties Wethouder Langeveld
Bijlage 15: Uittreksel KvK AGEM
Bijlage 16: Rapport Windturbinesydroom