Oproep deelname enquête

Er is in onze dorpen veel onrust over plannen voor het plaatsen van megahoge windturbines
(230 meter) in ons prachtige landschap. Recent heeft u hierover een brief van de gemeente Bronckhorst ontvangen met de uitnodiging deel te nemen aan een enquête over windmolens.
Graag adviseren wij u deze enquête in te vullen, omdat u daarmee uw eigen mening kunt geven en uw stem kunt laten horen over de windturbines. Let op: sluitingstermijn is 18 december 2020.

Achtergrond
Bijzonder veel inwoners zijn van mening dat deze ZIEKMAKENDE megahoge windturbines NIET in onze prachtige omgeving thuishoren. De gevolgen voor natuur, landschap, flora en fauna, woongenot en bovenal onze GEZONDHEID, zijn niet te overzien en niet aanvaardbaar.
Zoals de plannen er nu liggen is er een reële kans dat in de omgeving tussen Langerak, Laag-Keppel, Voor-Drempt, Doesburg en Achter-Drempt tussen de 15 en 25 megahoge wind-turbines verrijzen. Turbines die tot in de wijde omgeving op vele vlakken zeer grote impact hebben.

Enquête
Uw deelname aan de gemeentelijke enquête is van groot belang. Dus deel uw mening!
Er bestaat een groot – en aantoonbaar – gebrek aan draagvlak onder inwoners van onze gemeente. Als dat ook voor u geldt, maak dit dan kenbaar in de enquête. Hoge deelname in combinatie met ontbrekend draagvlak kan en zal belangrijke informatie opleveren bij vervolgstappen in de gemeentelijke besluitvorming.
Daarnaast kan het niet alleen een rol spelen bij de onhoudbaarheid van (toekomstige) provinciale besluitvorming over windturbines, maar ook in juridische procedures die gaandeweg het besluit-vormingstraject niet ondenkbaar zijn.

Wij zijn groot voorstander van een energieneutraal Bronckhorst, maar niet ten koste van alles.
Er zijn meerdere andere oplossingen denkbaar. En daar werken we al geruime tijd actief aan mee.
Doet u ook mee met de enquête? Vraag uw buurtgenoten om dat ook te doen. Hartelijk dank!