Open brief aan Gemeenteraad

Vandaag hebben wij deze open brief gestuurd naar de Gemeenteraad van Bronckhorst. Zij moet namelijk morgenavond een besluit nemen over het procesvoorstel van Wethouder Hofman over de kaders voor windenergie. In de brief vragen wij de Raadsleden met klem om niet akkoord te gaan met dit procesvoorstel.
In de brief leest u exact waarom, maar kort samengevat zijn dit de hoofdredenen:

  1. Het procesvoorstel rammelt, is vaag, niet concreet genoeg, niet methodisch, onvolledig, etc. Alle reden om daar nu niet mee in te stemmen.
  2. Inwoners/belanghebbenden worden sinds jaren en nog altijd niet open, eerlijk, tijdig en transparant geïnformeerd van wat er werkelijk allemaal speelt. Soms wordt er geluisterd, maar er wordt niets mee gedaan.
  3. AGEM (waarvan onze gemeente aandeelhouder is) speelt een zeer dubieuze rol en is mede-initiatiefnemer bij windturbineparken.
  4. Locaties voor windturbines zijn al lang en breed bekend, maar worden onder de pet gehouden.
  5. In de concept RES-regio Achterhoek wordt veel te veel geboden. 0,50TW volstaat ook. Hoge windturbines zijn zeker niet noodzakelijk. Er zijn zeker andere oplossingen.
  6. Energieneutraal Bronckhorst in 2030 is echt niet haalbaar, herijk deze doelstelling naar 2050 zoals de rest van Nederland.
  7. Laat u geen angst inboezemen. Het Rijk kan vanuit de RES (vooralsnog) niets opleggen.
  8. Gebruik alstublieft uw nuchtere verstand! Neem geen onomkeerbare beslissingen die ons unieke mooie Achterhoeks landschap zullen vernietigen en die leefbaarheid, noaberschap en vooral gezondheid van inwoners blijvend gaan aantasten.
  9. Energieneutraal Bronckhorst kan echt op een andere en realistische wijze worden ingevuld. Zorg samen voor draagvlak voor deze enorme opgave en doe het écht sámen met onze nuchtere en trotse inwoners!

Aanvullend op de brief hebben wij vier bijlages met gespreksverslagen toegevoegd:
Verslag overleg Tegenwind 24.08.2020
Verslag overleg Tegenwind 08.09.2020 met door gemeente verwijderde passages
Reactie Gemeente aan Tegenwind 15.10.2020
Brief reactie Tegenwind aan wethouder Hofman 27.10.2020

De Raadsvergadering kunt u vanaf 20.00 uur volgen via deze link.