Belangrijke WOB-stukken provincie Gelderland

Inmiddels hebben we de vier belangrijkste documenten ontvangen naar aanleiding van ons WOB-verzoek bij de provincie Gelderland:
Energie voor Keppel | Windenergie in Bronckhorst
Windmolens in Bronckhorst
Overzichtskaart Landgoed Keppel
Principeverzoek Gemeente Doetinchem en Bronckhorst

Ook is toegevoegd het document lijst niet te verstrekken stukken waaruit blijkt dat er reeds op 30 januari 2020 wel degelijk een bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden tussen de gedeputeerde en vier personen namens de gemeente Bronckhorst, waaronder wethouder Hofman.
Dit overleg vond plaats naar aanleiding van ontvangen e-mails van AGEM en Greentrust (die optreedt namens Landgoed Keppel).