Concept RES-bod Achterhoek veel te hoog: +170%

In heel Gelderland +74% overboden

Alle zes RES-regio’s in Gelderland hebben een gezamenlijk concept RES-bod van 6,1 terawatt uitgebracht. Dat is een flinke overbieding van +74%, omdat 3,5 terawatt nodig was.
De RES-regio Achterhoek met de acht Achterhoekse gemeenten doet daar nog een flinke extra duit in het zakje. Zij heeft een concept bod ingediend van 1,35 TW, terwijl op basis van het verbruik 0,5 TW verwacht kon worden. Oftewel maar liefst +170%!

Bron: Cijfermatige analyse ter onderbouwing van het concept RES-bod Energieregio Achterhoek april 2020 van de gemeente Bronckhorst

Op basis van bovenstaande – samen met de bevinding dat landelijk al veel meer via wind dan via zon wordt opgewekt – is de gerechtvaardigde conclusie: er is geen enkele aanleiding om in de Achterhoek meer wind op land op te wekken dan nu al is gerealiseerd en al in de pijplijn zit.
En deze conclusie staat haaks op de bewering van de Bronckhorster wethouder Duurzaamheid.
Mogelijk dat de reden voor een veel te hoge bieding ligt in de doelstelling van de Achterhoek om in 2030 energieneutraal te zijn. Een inmiddels volstrekt onrealistische doelstelling.
Dat weet iedereen, veel raadsleden vinden dat ook, maar durven het nog niet in het openbaar bespreekbaar te maken.
Laten we dit zomaar gebeuren?