Flinke overbieding concept RES

Een analyse door de Vereniging Duurzame Energie (NVDE) van alle landelijke concept-RES-biedingen levert een bijzondere uitkomst op. Terwijl de landelijke doelstelling 35 terawatt (TW) opwek is, wordt er gezamenlijk circa 52 TW geboden. Een overbieding van maar liefst 49%.
Bron: https://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200728-NVDE-analyse-concept-RES-sen-HoL-en-Warmte-FIN.pdf
Pijplijnprojecten
Pijplijnprojecten zijn projecten die al in gang zijn gezet, maar nu nog geen energie leveren.
Als we deze projecten optellen bij de reeds gerealiseerde projecten – waarbij gerekend wordt met 50% pijplijn zon en 90% pijplijn wind – wordt landelijk al 27 TW gerealiseerd bestaande uit:
– 11 TW reeds gerealiseerde projecten, met de verdeling 9 TW wind en 2 TW zon
– 16 TW pijplijnprojecten, met de verdeling 11 TW wind en 5 TW zon
Er wordt dus al 20 TW (!) opgewekt vanuit wind.

Bovenstaande rekensom pleit ervoor om voor RES-biedingen een gezondere verhouding tussen wind en zon te realiseren. Oftewel: veel méér zonopwek dan nu het geval is.

Een simpele doorrekening leert bovendien dat als alle pijplijnprojecten de komende tijd volledig gerealiseerd gaan worden – 10% van pijplijn wind en de andere 50% van pijplijn zon – dat er dan gezamenlijk reeds 27 + 6 = 33 TW wordt opgewekt. En dus resteert er dan nog maar 2 terawatt om de landelijke doelstelling van 35 TW te halen.
Oftewel, focus op de realisatie van pijplijnprojecten is enorm belangrijk en deze gegevens moeten meegewogen worden in het uitbrengen van de definitieve RES-biedingen.