Meedenksessies RES

Gisteren hebben we vanuit onze Stichting deelgenomen aan de meedenksessies ‘Koppelkansen RES Achterhoek’ bij het DRU-industriepark in Ulft.
Het was zeer nuttig om met allerlei professionals – werkzaam in de energiesector en overheid – een inhoudelijke discussie te voeren. Goede ideeën passeerden de revue, zoals hoe vrijkomende agrarische gronden in de toekomst een rol kunnen spelen vanwege stoppende agrariërs (40% tot 2030), en de aanleg van zonnepanelen langs snelwegen door deze te combineren met geluidswallen (aangelegd met door PFAS vervuilde grond).
Ook was er draagvlak voor zonnepanelen op daken en parkeerterreinen en was er een grote meerderheid voor koppeling wind- en zonne-energie op en in de nabijheid van industrieterreinen.
Voor de vele honderden windmolens die in de Achterhoek zouden moeten komen in het mooie coulisselandschap, was veel minder draagvlak. En al helemaal niet in de nabijheid van dorpen of steden. Voor de Achterhoekse landgoederen werd gevraagd om beschermingszones.

Voorgesteld werd om meer tijd te nemen voor de RES Achterhoek, zodat we in de tussentijd kunnen kijken naar alternatieve energiebronnen, maar ook gebruik kunnen maken van innovaties die momenteel in rap tempo ontwikkeld worden.

Aan het einde van de dag werd geconcludeerd dat het netwerk van Liander een veel te prominente rol heeft in de huidige concept RES en dat het veel belangrijker is inwoners te betrekken en onderzoek te doen naar wat zij wel/niet wenselijk achten.
Tot op heden is het terrein van draagvlak nog niet verkend door de RES Achterhoek en zijn inwoners onvoldoende geïnformeerd en niet betrokken. Maar draagvlak vanuit inwoners vormt de belangrijkste factor om samen deze energietransitie te laten slagen.

Deelnemers werden gevraagd locaties voor onder andere windmolens in te tekenen. De stiften werden echter niet aangeraakt en de kaarten bleven leeg. Niemand uit onze groepen of in andere groepen voelde er voor om de Achterhoek vol te plaatsen met windmolens. Een heel duidelijk signaal naar de overheid, die zelf ook goed was vertegenwoordigd.
Toch goed en veel betekenend dat de Achterhoeker trots is op zijn landschap en voor het behoud van haar mooie Achterhoek gaat!