WOB: Landgoed Keppel zet in op windturbinepark

Op 18 juni 2020 heeft de Provincie Gelderland naar aanleiding van ons WOB-verzoek rondom Energieneutraal Bronckhorst en de Regionale Energie Strategie Achterhoek, de bijbehorende stukken openbaar gemaakt. Deze kunt u hier inkijken.

Deze stukken geven een ontluisterend beeld hoe het Landgoed Keppel en de Pallandt van Keppel Stichting – bij monde van hun adviesbureau Greentrust – inzetten op het realiseren van een groot windturbinepark op hun landgoed. Al op 9 oktober 2019 – dus drie weken na onze drukbezochte informatiebijeenkomst in de kerk van Hoog-Keppel – stuurde Greentrust deze mails naar de provincie Gelderland.
Hierin verzoekt het Landgoed om de gemeente Bronckhorst buitenspel te zetten en de Provincie de regie over te laten nemen met een Provinciaal Inpassingsbesluit. Reden: er moeten – mede door onze bemoeienissen bij de verrijkte routekaart – te veel hobbels worden genomen. Er wordt met geen woord gerept over het betrekken van inwoners en het creëren van draagvlak hetgeen – zeker na de informatiebijeenkomst – als belangrijkste input zou moeten gelden. Een groot deel van onze inwoners voelde zich immers ‘geschoffeerd’ door Landgoed Keppel, omdat zij zonder er ruchtbaarheid aan te geven onomkeerbare windturbineplannen wilde realiseren.

Door deze mails en de hierin gevraagde handelswijze is het volstrekt duidelijk dat het Landgoed lak heeft aan ons als betrokken inwoners en alleen geldelijk gewin voor ogen heeft.
Maar daar laten we het natuurlijk niet bij zitten. We zullen u in de aankomende weken informeren over de door ons reeds ondernomen en nog te ondernemen initiatieven om dit Provinciaal Inpassingsbesluit niet door te laten gaan.