Concept RES-bod uitgebracht

Half juni 2020 is het concept RES-bod Achterhoek uitgebracht. En zoals verwacht en gevreesd is dat gebeurd zonder de inwoners en de Gemeenteraad er inhoudelijk bij te betrekken. Wij hebben er alles aan gedaan om als inwoners, toch de belangrijkste stakeholders, mee te kunnen denken of beslissen over dit bod, maar helaas zijn wij stelselmatig uitgesloten. Al doen de verantwoordelijken voor dit bod, waaronder GroenLinks-wethouder Paul Hofman van Bronckhorst, in diverse publicaties anders voorkomen.

Het concept RES-bod kunt u hier bekijken. Na bestudering van dit concept RES-bod snappen we ook waarom wij als inwoners NIET betrokken zijn. Enkele belangrijke aspecten:

 • Afgesproken is dat in Bronckhorst tot 1 januari 2022 geen windturbine-initiatieven in behandeling worden genomen. Maar daarna…? Er wordt voorgesorteerd om in 2022 direct te kunnen starten met de realisatie van de eerste windturbineparken. De plannen zijn al grotendeels uitgewerkt.
 • Het College van Bronckhorst heeft blijkbaar ingestemd met een scenario 3 in het concept-bod. In dit scenario wordt wind op land gerealiseerd door uitbreiding windturbines op de landgoederen van Bronckhorst (!) En dat terwijl men in Bronckhorst recent in het beleid voor recreatie en toerisme de focus heeft gelegd op het unieke van onze gemeente: kastelen en landgoederen.
  We vragen ons af: weet het college van B&W wel waarmee ze heeft ingestemd?
 • Voor scenario 3 is bovendien wel degelijk heel concreet een zoekgebied gedefinieerd, terwijl wethouder Hofman plechtig heeft beloofd richting Gemeenteraad dat er geen zoekgebieden worden aangewezen in de concept RES. Sterker nog: onze mooiste gebieden worden als zoekgebied naar voren geschoven.
 • In scenario 2 wordt in een straal van 5 kilometer vanaf onderverdeelstation Langerak/Doetinchem grootschalige opwek van windenergie gepland. Ook in dat geval komt Landgoed Keppel en het aangrenzende gebied op de gemeentegrond van Doetinchem richting Wehl en Nieuw-Wehl volop in beeld.
  Bovendien wordt in dit scenario nog meer opgewekt dan in het concept RES-bod staat, namelijk 1,6 Terrawatt (geboden: 1,35 TWh).
 • De Achterhoek wil voorop lopen. In 2030 energieneutraal is een mooie doelstelling, maar dat moet wel realistisch zijn. De rest van Nederland koerst op 2050. Met de huidige insteek lopen we daarmee een groot risico.
  Zo is de conclusie van het gemeentelijk adviesbureau Overmorgen: het is de vraag of het vasthouden aan de doelstelling met de bijbehorende flinke RES-opgave (1,35 TWh) wenselijk is. Een dergelijke opwekdoelstelling legt een enorme druk op het landschap, het elektriciteitsnet en de gemeentelijke organisaties.
  Daarnaast ligt de eigen gestelde opgave ver boven wat het Rijk middels de RES of de provincie middels het GEA van de regio verwacht!
 • Ook Liander heeft sterke bedenkingen en adviseert de zichttermijn van 2030 naar 2050 te leggen om alles zo efficiënt mogelijk te kunnen inrichten. Op dit moment hanteert de regio Achterhoek verschillende opwekdoelstellingen. Voor Liander is het onduidelijk naar welke opwek (aantal TWh) de regio toewerkt.
 • Er wordt in het concept RES-bod met geen woord gerept over de gezondheidsinvloeden voor inwoners, terwijl het RIVM recent nog het advies heeft gegeven nader onderzoek te verrichten naar de impact van de geluidsoverlast door windturbines. De huidige lage normeringen volstaan namelijk niet meer.

Het is nu zaak dat we als stichting Tegenwind Keppel en Eldrik WEL mee mogen denken en beslissen over het definitieve RES 1.0 bod dat uiterlijk 1 juli 2021 ingediend moet worden.

En wellicht ten overvloede: we hebben als stichting tot doel om te komen tot een duurzaam en energieneutraal Bronckhorst, waarbij er een breed draagvlak is onder de bevolking en de manier waarop dit wordt geïmplementeerd.