Nieuwe flyer huis aan huis

Het is inmiddels zes maanden geleden dat de Bronckhorster Gemeenteraad besloot om de plannen voor grote windturbines in ieder geval op te schorten tot 2022.
Sindsdien zijn we voor en achter de schermen – ondersteund door een jurist – actief gebleven om het proces van een energieneutraal Bronckhorst en de uitvoering van de Verrijkte Routekaart te volgen.

Er is nieuwe informatie waarover we u graag nader informeren:

  • Half mei 2020 is er wederom een flyer huis aan huis verspreid in Keppel, Eldrik en omliggende dorpen. Daarin een update over de afgelopen zes maanden.
  • De afgelopen periode hebben we diverse Wob-verzoeken ingediend bij de gemeente en de provincie. Op deze website vindt u daar nadere informatie daarover.
  • Ook wordt er ruim aandacht besteed aan de Regionale Energie Strategie. In dat proces biedt de RES-regio Achterhoek op 1 juli 2020 aan de landelijke overheid een concept RES-bod aan voor opwek via zon en wind.
  • Op 13 mei 2020 hebben we ingesproken tijdens de Commissievergadering van de gemeente Bronckhorst om onze zorgen over het RES-traject kenbaar te maken.
  • Ten slotte kunt u vanaf heden een donatie aan de Stichting Tegenwind doen via iDeal ter ondersteuning van de juridische kosten.

Op onze websitepagina vindt u onder het menu WOB en RES meer informatie.