Geen windturbines tot 2022

Gisteravond heeft de Gemeenteraad met grote meerderheid besloten dat de beleidsregels en kaders voor grote windmolens (meer dan 25 meter ashoogte) worden opgeschort tot 2022. Uiteindelijk stemden CDA, GBB, VVD, GroenLinks, PvdA, en CU-SGP voor het betreffende amendement en alleen D66 stemde tegen.
En dus zijn de windturbineplannen voorlopig van de baan!

De beleidsregels en -kaders voor onder andere gezondheid, afstand en geluidsnormen worden op een later moment door de Gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat in de tussentijd deze kaders verder kunnen worden uitgebreid en aangescherpt ten opzichte van wat nu in de Verrijkte Routekaart wordt beschreven.

Wij zijn tevreden met dit tussentijdse resultaat. Er wordt meer tijd genomen om te beoordelen of hoge windmolens wel écht noodzakelijk én verantwoord zijn. In onze ogen een verstandige beslissing, waarbij nadrukkelijk geluisterd is naar de inhoudelijke argumenten die door ons en anderen zijn aangedragen in de besprekingen met alle fracties.
Natuurlijk blijven we alert. Ook gaan we kijken op welke wijze we een actieve bijdrage kunnen leveren aan een energieneutraal Bronckhorst 2030. Want één ding is duidelijk: als inwoners van Bronckhorst zullen we samen deze doelstelling moeten bereiken.

De beelden van de Gemeenteraadsvergadering kunt u hier terugzien.