Gesprekken Raadsfracties

De afgelopen dagen hebben we contact gezocht met de verschillende Raadsfracties van de gemeente Bronckhorst en afspraken kunnen maken voor overleg. Graag willen wij hen toelichten wat onze standpunten zijn en waarom wij aandringen op uitstel van de beslissing over de windturbineplannen.
We starten vanavond bij D66 en later deze week volgen CDA, VVD, GBB, GroenLinks en PvdA.
Met CU-SGP verwachten ook op korte termijn aan tafel te zitten.