Drukbezochte informatieavond

Op donderdag 19 september 2019 organiseerden wij een informatieavond in de Dorpskerk in Hoog-Keppel. Maar liefst ruim 220 aanwezigen kregen alle ins en out te horen over de windturbineplannen, de Verrijkte Routekaart en de gezondheidsaspecten van de windturbines in de nabijheid van woningen. Een geslaagde avond, waarbij eenieder er (nog meer) van doordrongen raakte dat de locatie in Keppel en Eldrik absoluut ongeschikt is.
Bovendien bleken maar 4 van de aanwezigen überhaupt op de hoogte te zijn van de Verrijkte Routekaart, hetgeen bevestigde dat door de gemeente en de initiatiefnemers veel te weinig en niet transparant wordt gecommuniceerd.